สถานที่ท่องเที่ยว

ดอนหอยหลอด   
Don Hoi Lot

อุทยาน ร.2
King Rama II Memorial Park

ตลาดน้ำอัมพวา
Amphawa Evening Floating Market

ตลาดน้ำบางน้อย
Bang Noi Floating Market

ตลาดน้ำท่าคา
Tha Kha Floating Market

ตลาดเก่าบางนกแขวก
Bang Nok Kwaek Market

ค่ายบางกุ้ง
Bang Kung Barracks

วัดบางกุ้ง
Wat Bang Kung

นมัสการหลวงพ่อวัดบ้านแหลม
Wat Phet Samut Worawihan

วัดอัมพวันเจติยาราม
Wat Amphawan Chetiyaram

วัดบางกะพ้อม
Wat Bang Kaphom

วัดจุฬามณี
Wat Chula Mani

วัดศรัทราธรรม
Wat Satthatham

เที่ยวตามรอยพระพุทธบาทจำลอง ๙ วัด
Finding Buddha footprint model in the 9 temples

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
Krom Luang Chumpon Shrine

แฝดสยาม อิน-จัน
In-Jun Siamese Twin

นาเกลือ
Salt Fields

ชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน
Watch fireflies at night