บริการนำเที่ยว Tours & Activities

ชมสวนผลไม้ Orchard Tour
ไหว้พระ 9 วัด 9-Temple Tour
โบสถ์คริสต์บางนกแขวก Church of the Virgin Mary
ตลาดน้ำบางน้อย ยามเช้า Morning Bang Noi Floating Market
ตลาดน้ำเนินสะดวก ยามเช้า Morning Damnernsaduak Floating Market
ตลาดน้ำยามเย็น อัมพวา Evening Amphawa Floating Market
ล่องเรือชมหิ่งห้อย Firefly Tour
ท่องเที่ยวทางน้ำกลางวันและกลางคืน Day or night River Cruising Tour
วิถีชีวิตชุมชนริมแม่น้ำ Local Riverside Community Tour
กิจกรรมผจญภัย Adventure Activities
ว่ายน้ำ Swimming
ตกปลา Fishing