เรือนไทย(บางกุ้ง) รีสอร์ท

โรงแรมของเรา
โรงแรมเรือนไทย(บางกุ้ง) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2009 โดย นางสำอาง งามบรรจง ซึ่งเดิมทีเป็นบ้านของคุณย่า ตั้งแต่สมัยเธอเกิด ต่อมาจึงได้ขยายพื้นที่ด้านข้างแล้วสร้างโรงแรมขึ้นมา ด้วยแนวความคิดที่ว่า อยากให้ผู้ที่มาพักได้สัมผัสถึง วิถีชีวิตของผู้คนริมแม่น้าแม่กลองและได้รับความสะดวกสบายในขณะเดียวกัน ดังนั้นโรงแรมจึงถูกออกแบบเป็นลักษณะของบ้านทรงไทย ที่สร้างจากไม้สักทอง

Ruen Thai (Bangkung) Resort

Our Hotel
Ruen Thai (Bangkung) Resort was founded in 2009 by Khun Sumarng Ngambanjong. This used to be her house since she was born and then she extended her land property to construct the resort which the concept is to provide the memorable moment for the guest to experience the local way of lives along the Mae Khlong River with comfortable living. Thus, most of the building in Ruen Thai Resort are traditional style which are made of golden teak wood.