ห้องพักแบบ standard

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ห้องพัก (Standard Room) ราคา 2,900 บาท
ห้องพักแบบ Standard Room ห้องพักสามารถรองรับได้ 2 ท่าน เป็นห้องพักโซนโรงแรมมีทั้งหมด 10 ห้อง ภายในตกแต่งสไตล์โรงแรม มีห้องน้ำในตัว และมีห้องพักที่อยู่ในหลังของเรือนไทย เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว