room

ห้องพัก Sweet Room

ห้องพัก (Sweet Room) ราคา 6,900 บาท สำหรับ 8-10 ท่าน
ห้องพัก FF2 ห้องพักขนาดใหญ่ แบบคู่รัก เป็นหลังทรงไทยประยุกต์เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัว  ภายในตกแต่งด้วยไม้เนื้อแดงทั้งหลังมีห้องเล็กภายในเรือนอีก 1 ห้อง

Read more: ห้องพัก Sweet Room

   

ห้องพักแบบ Double

ห้องพัก (Double Room) ราคา 3,900 บาท
ห้องพัก Double Room ห้องพักสามารถรองรับได้ 4 ท่านเป็นห้องพักโซนโรงแรม มีทั้งหมด 10 ห้อง  ภายในตกแต่งสไตล์โรงแรม มีห้องน้ำในตัว เหมาะสำหรับครอบครัวเล็ก หรือเหมาะสมหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการพักรวมกัน อยู่ในโซนโรงแรมของทางรีสอร์ท

Read more: ห้องพักแบบ Double

   

ห้องพักแบบ Family

ห้องพัก (Family Room) ราคา 6,900 บาท
ห้องพัก FF1,FF2,MM1 ห้องพักขนาดใหญ่ แบบครอบครัวในเรือนไทย 1 หลัง ห้องใหญ่สามารถพักได้ 6-8 ท่าน ห้องเล็กสามารถพักได้ 2-4 ท่าน  รวมทั้งสิ้นสามารถพักได้ 8-12 ท่าน เป็นบ้านทรงไทยประยุกต์ ภายในตกแต่งด้วยเครื่องไม้เหมาะสำหรับครอบครัว

Read more: ห้องพักแบบ Family

   

ห้องพักแบบ single

ห้องพัก (Single Room) ราคา 2,900 บาท
ห้องพัก Single Room ห้องพักแบบคู่สามารถพักได้ 2 ท่าน เตียงสามารถดึงออกมาได้ ภายในตกแต่งด้วยเครื่องไม้เก่า อยู่ในโซนโรงแรมมีทั้งสิ้น 10 ห้อง มีห้องน้ำในตัว เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว

Read more: ห้องพักแบบ single

   

ห้องพักแบบ standard

ห้องพัก (Standard Room) ราคา 2,900 บาท
ห้องพักแบบ Standard Room ห้องพักสามารถรองรับได้ 2 ท่าน เป็นห้องพักโซนโรงแรมมีทั้งหมด 10 ห้อง ภายในตกแต่งสไตล์โรงแรม มีห้องน้ำในตัว และมีห้องพักที่อยู่ในหลังของเรือนไทย เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว

Read more: ห้องพักแบบ standard